Επικοινωνία

ΕΛΓΕΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ :

Δ.Α.13, Ο.Τ.31, Β’ Φάση
Τ.Κ. 570 22, Τ.Θ. 1076
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Δέλτα
Ν. Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 – 779 700
Fax.: 2310 – 752 335

ΕΛΓΕΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ :

Δ.Α.13, Ο.Τ.31, Β’ Φάση
Τ.Κ. 570 22, Τ.Θ. 1076
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Δέλτα
Ν. Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 – 779 700
Fax.: 2310 – 752 335